Metges de Catalunya rebutja la prescripció infermera sense un diagnòstic mèdic previ

Metges de Catalunya (MC) ha remès aquest dijous al Ministeri de Sanitat un document d’al·legacions (vegeu arxiu adjunt) a la modificació del decret de prescripció infermera, aprovat pel govern espanyol l’any 2015, que permetrà als infermers prescriure medicaments sense necessitat d’un diagnòstic mèdic preliminar, circumstància fins ara contrària a la legalitat. En el plec de consideracions presentat durant la consulta pública del nou projecte normatiu, el sindicat insisteix que “la indicació de qualsevol fàrmac, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ” i, en aquest sentit, recalca que l’acte de diagnosticar “és competència exclusiva del metge”.

Així mateix, MC rebutja la possibilitat que l’infermer pugui ajustar, sota protocols consensuats, la dosi farmacològica o, fins i tot, canviar el fàrmac en el seguiment i control d’un pacient diagnosticat prèviament pel metge, el que es coneix com a prescripció col·laborativa. L’organització considera que l’atenció al malalt “ha de ser individualitzada i adaptada en cada moment del procés terapèutic, i no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic”. En cas contrari, adverteix que “es podria posar en perill la salut de les persones ateses”.

No obstant això, si el nou decret manté la prescripció col·laborativa, el sindicat exigeix que es respecti “minuciosament” el que estableix la Llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, amb relació a l’acreditació d’infermeria per mitjà de cursos de formació específica reglada. En aquest cas, considera que l’acreditació no es podria fer “amb caràcter general per a tot el col·lectiu infermer, sinó que s’haurien d’atribuir funcions personalitzades, d’acord amb el perfil i les capacitats individuals de cada professional d’infermeria”.

D’altra banda, MC critica la decisió de Sanitat d’excloure les societats científiques de la comissió que haurà de redactar els protocols i les guies de pràctica clínica i assistencial per a la prescripció infermera, “amb l’agreujant afegit que la representació mèdica en el si d’aquest grup de treball serà minoritària i, per tant, les decisions es podran consensuar en contra de l’opinió dels metges”.

Finalment, el sindicat rebutja l’obligatorietat de compliment dels protocols que es publicaran en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ja que “limitarà el criteri mèdic i ignorarà els ràpids avenços en els diagnòstics i tractaments que fem servir habitualment”. Per a l’organització, aquesta rigidesa comportarà la “funcionarització del dia a dia de la sanitat” i, alhora, propiciarà “la seva paràlisi en un moment en què l’agilitat en la presa de decisions s’ha convertit en un puntal per alleugerir la pressió assistencial”.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Hèctor Calvet, Albert Torres i Eva Martínez