Comissió Permanent del Consell Executiu

La Comissió Permanent del Consell Executiu està formada pel president, el vicepresident, el secretari general, el vicesecretari general, el secretari de Finances, el vicesecretari de Finances i els presidents dels sectors.

Entre les seves funcions i competències, hi ha la d'assumir les directrius del Consell Executiu i gestionar i decidir sobre qualsevol qüestió que no es pugui ajornar fins a la reunió del Consell Executiu.
 

 • Jordi Cruz
  President
 • Núria Estanyol
  Vicepresidenta
 • Josep Maria Puig
  Secretari general
 • Ana Maria Roca
  Vicesecretària general
 • David Arribas
  Secretari de Finances
 • Rosa Maria Gràcia 
  Presidenta Sector Hospitals ICS
 • Xavier Lleonart
  President Sector Hospitals XHUP
 • Javier O'Farrill
  President Sector Primària ICS
 • Jorge Nicolau 
  President Sector Primària XHUP
 • Antoni Duran
  President Sector Funcionaris-Contingent i zona
 • Josep Tuñí 
  President Sector Laboral amb altres convenis