Consell Executiu

El Consell Executiu és l'òrgan de govern del sindicat entre assemblees i s'encarrega de fixar les directrius i les estratègies de la política sindical, econòmica i organitzativa sobre la base dels acords adoptats en el congrés i en l'assemblea general de compromissaris.

Càrrecs unipersonals:

  • Jordi Cruz
    President
  • Núria Estanyol 
    Vicepresidenta
  • Josep Maria Puig 
    Secretari general
  • Ana Maria Roca
    Vicesecretària general


Representants dels sectors:

  • Rosa Maria Gràcia
    Presidenta del Sector d’Hospitals ICS
  • Irene Bermell
    Secretària del Sector d’Hospitals ICS
  • Javier K. O'Farrill
    President del Sector Primària ICS
  • Elena Bartolozzi
    Secretària del Sector Primària ICS
  • Xavier Lleonart 
    President del Sector d’Hospitals XHUP
  • Núria Rubira 
    Secretària del Sector d’Hospitals XHUP
  • Jorge Nicolau 
    President del Sector Primària XHUP
  • Patxi Avilés
    Secretari del Sector Primària XHUP
  • Josep Tuñí 
    President del Sector Laboral
  • Margarita Mercadal
    Secretària del Sector Laboral
  • Antoni Duran
    President del Sector Funcionaris-Contingent i zona


Representants de les assemblees territorials:

  • Josep Lluís Pi
    President de l’Assemblea Territorial de Barcelona ciutat
  • Maria Àngels López 
    Secretària de l’Assemblea Territorial de Barcelona ciutat
  • Francisco Ridao 
    President de l’Assemblea Territorial Metropolitana Sud-Barcelona
  • Josep Maria Benet
    Secretari de l’Assemblea Territorial Metropolitana Sud-Barcelona
  • Mònica Rodríguez 
    Presidenta de l’Assemblea Territorial Metropolitana Nord-Barcelona i Catalunya central
  • Xavier Planell
    Secretari de l’Assemblea Territorial Metropolitana Nord-Barcelona i Catalunya central
  • Albert Molins
    President de l’Assemblea Territorial de Girona
  • Javier K. O'Farrill
    Secretari de l’Assemblea Territorial de Girona
  • José Ángel Montañés 
    President de l’Assemblea Territorial de Lleida
  • Santiago Miguelsanz 
    Secretari de l’Assemblea Territorial de Lleida
  • Javier Martínez Madrigal 
    President de l’Assemblea Territorial de Tarragona-Terres de l’Ebre
  • Francesc Duch
    Secretari de l’Assemblea Territorial de Tarragona-Terres de l’Ebre


Secretaris adjunts:

  • Carme Sánchez Ufarte
    Secretària de Formació
  • Rosa Maria Alcolea 
    Secretària de Salut Laboral
  • Javier K. O'Farrill
    Secretari de Coordinació Territorial
  • Elisa de Frutos
    Secretària de Comunicació, Imatge i Protocol
  • Josep Puey
    Secretari Jurídic
  • Maria Àngels López
    Secretària de Formació per a la Fundació Metges
  • Xavier Manzanera
    Secretari de Serveis