Consell Executiu

El Consell Executiu és l'òrgan de govern del sindicat entre assemblees i s'encarrega de fixar les directrius i les estratègies de la política sindical, econòmica i organitzativa sobre la base dels acords adoptats en el congrés i en l'assemblea general de compromissaris.

Càrrecs unipersonals:

 • Jordi Cruz
  President
 • Ana Maria Roca 
  Vicepresidenta
 • Xavier Lleonart 
  Secretari general
 • David Arribas
  Vicesecretari general
 • Ramon Sarrias
  Secretari de Finances
 • Consuelo Casado
  Vicesecretària de Finances


Representants dels sectors:

 • José Ángel Montañés
  President del Sector d’Hospitals ICS
 • Rosa Maria Gràcia
  Secretària del Sector d’Hospitals ICS
 • Càrrec desert
  President/a del Sector Primària ICS
 • Lourdes Franco
  Secretària del Sector Primària ICS
 • Josep Maria Serra 
  President del Sector d’Hospitals XHUP
 • Francisco José Castro 
  Secretari del Sector d’Hospitals XHUP
 • Jordi Aparicio 
  President del Sector Primària XHUP
 • Pau Roman
  Secretari del Sector Primària XHUP
 • Estela Membrilla (renuncia l'1 de març de 2021) - Càrrec vacant
  Presidenta del Sector Laboral
 • Càrrec desert
  Secretari/a del Sector Laboral


Representants de les assemblees territorials:

 • Núria Rubira 
  Presidenta de l’Assemblea Territorial Barcelona Ciutat
 • Rosa Maria Alcolea
  Secretària de l’Assemblea Territorial Territorial Barcelona Ciutat
 • Santiago Barcons 
  President de l’Assemblea Territorial Metropolitana Nord-Barcelona i Catalunya Central
 • Pablo Román
  Secretari de l’Assemblea Territorial Metropolitana Nord-Barcelona i Catalunya Central
 • Pedro Alejandro Alcácer 
  President de l’Assemblea Territorial Metropolitana Sud-Barcelona
 • Francesc Xavier Díaz
  Secretari de l’Assemblea Territorial Metropolitana Sud-Barcelona
 • Blanca Martínez
  Presidenta de l’Assemblea Territorial de Girona
 • David Gràcia
  Secretari de l’Assemblea Territorial de Girona
 • Santiago Miguelsanz 
  President de l’Assemblea Territorial de Lleida
 • Maria Glòria Martínez 
  Secretària de l’Assemblea Territorial de Lleida
 • Francesc París 
  President de l’Assemblea Territorial de Tarragona-Terres de l’Ebre
 • Ignacio Tomás
  Secretari de l’Assemblea Territorial de Tarragona-Terres de l’Ebre