Sectors professionals

Metges de Catalunya (MC) s'estructura professionalment en sectors constituïts per grups d'afiliats que tenen una gran similitud en les manifestacions concretes de les seves problemàtiques laborals.

Els sectors són els òrgans tècnics del sindicat que es fan càrrec de l'anàlisi, el debat i el disseny de les polítiques sectorials i professionals de l'organització.
 

 • SECTOR HOSPITALS ICS
  José Ángel Montañés, president
  Rosa Maria Gràcia, secretària
 • SECTOR HOSPITALS XHUP
  Josep Maria Serra, president
  Francisco José Castro , secretari
 • SECTOR PRIMÀRIA ICS
  Càrrec desert, president/a
  Lourdes Franco, secretària
 • SECTOR PRIMÀRIA XHUP
  Jordi Aparicio, president
  Pau Roman, secretari
  SECTOR FUNCIONARIS-CONTINGENT I ZONA
 • Càrrec desert, president/a
  Càrrec desert, secretari/a
  SECTOR LABORAL
 • Estela Membrilla, president/a (renuncia l'1 de març de 2021) - Càrrec vacant
  Càrrec desert, secretari/a