La vicepresidenta de MC, Ana Roca, valora el nou model pediàtric d'atenció primària


TV Mataró. Mataró al dia

"La manca de pediatres existeix, persisteix i serà pitjor en els propers anys per les jubilacions, tenint en compte que l'atenció primària és poc interessant i atractiva per als pediatres que finalitzen l'especialitat".