Assegurança de responsabilitat civil per a metges forenses

Una de les antigues reivindicacions de l'Agrupació de metges forenses del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) s'ha fet realitat. Des de finals de gener, el forense compta amb una assegurança de responsabilitat civil en l'exercici de la seva funció de 450.759 euros (75.000.000 de pessetes), en cas de sinistre. La cobertura de la pòlissa és a càrrec de la Generalitat de Catalunya. La notícia no s'ha sabut fins ara per culpa d'un defecte en el procés de comunicació del Departament de Justícia.