Avís de l’OMS als països europeus: han d’actuar ara si volen fer front a la crisi de professionals de la salut

Seu de l'OMS a Europa

L’oficina regional de l’OMS a Europa ha llançat un avís als governs del continent: si volen solucionar la crisi de professionals que pateixen els sistemes nacionals de salut han d’actuar i han de fer-ho ara. En dos articles publicats a dues de les principals revistes científiques del món, The Lancet i el British Medical Journal (BMJ), l’organització ha definit les causes d’aquesta crisi i ha apuntat les possibles solucions. Pel que fa a les causes, n’ha assenyalat cinc: laborals, de salut mental, d’educació, d’igual de gènere i de finançament.

La crisi laboral es relaciona amb les dificultats per retenir els treballadors sanitaris existents al sistema i contractar-ne de nous. L’envelliment de les plantilles, amb 13 països d'Europa on més del 40% dels metges tenen més de 55 anys, l’augment de l'absentisme i les renúncies del personal són la base d’aquest problema.

La crisi de salut mental té a veure amb l’elevat índex de burnout dels professionals que afecta més del 50% dels sanitaris. Les grans càrregues de treball i els excessos de jornada han empitjorat notablement l’equilibri emocional dels sanitaris. “L'estrès, l'ansietat i la depressió han estat símptomes habituals que experimenten els treballadors  assistencials i que contribueixen a augmentar el desgast, la insatisfacció i la reducció de la productivitat”, assegura l’OMS.

En tercer lloc, és una crisi educativa perquè encara no s’ha adaptat la formació a les habilitats i competències necessàries avui dia, amb una alta incidència de les tecnologies digitals, robòtiques i d’intel·ligència artificial.

En quart lloc, també és una crisi d'igualtat de gènere perquè no es resol la bretxa salarial entre homes i dones, i perquè les dones, que constitueixen el 75% del personal sanitari a Europa, segueixen patint els sostres de vidre, ocupant menys llocs de lideratge que els homes.

La cinquena és una crisi financera d’inversió sanitària per part dels governs. Els pressupostos no s’han recuperat de les retallades i la pandèmia de la COVID-19 no s’ha aprofitat per augmentar la inversió que ara, a més, es veu afectada per la inflació.

No obstant aquests problemes, l’oficina regional de l'OMS a Europa ha elaborat un marc d'actuació per al període 2023-2030 que té cinc pilars. El central és el pla per "retenir i reclutar" professionals, millorant les seves condicions laborals i assistencials. “Millorar les condicions laborals implica reduir les càrregues de treball pesades, reduir les jornades de treball excessives, oferir més flexibilitat en els acords contractuals i garantir una remuneració justa, entre d'altres”.

El segon pilar consisteix en accions polítiques per augmentar l'eficiència dels serveis a través de la reorganització d’equips i la utilització de tecnologies digitals de salut. El tercer pilar apunta a la modernització de l'educació i la formació en salut, adequant-la a les demandes i necessitats actuals i futures dels serveis.

Els dos últims pilars fan referència a la planificació i la inversió. La planificació del personal sanitari és essencial per anticipar les necessitats futures del sistema i començar a prendre accions al respecte. Mentre que augmentar la inversió serà una condició prèvia imprescindible per millorar les condicions de treball.