Com actuar davant la negativa de renovació o de concessió de nous trams en el complement de productivitat per especial dedicació?

L'assessoria jurídica del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) ha elaborat un document model (el podeu baixar des d'aquí en format PDF) perquè, si s'escau, els representants elegits pels facultatius en les comissions avaluadores facin constar el seu desacord davant la negativa de renovació o de concessió de nous trams en el complement de productivitat. Aquest escrit serveix de suport documental en una eventual reclamació, encara més si es té en compte que, sovint, l'Administració eludeix la confecció d'actes de les reunions de les comissions. Perquè quedi constància de la veu discrepant, cal adreçar l'escrit al president de la comissió (per duplicat i amb el registre oficial del centre), sol·licitar que s'adjunti a l'acta final i guardar-ne una còpia segellada.