El COMT premia Metges de Catalunya pel seu centenari

Reconeixement del COMT a Metges de Catalunya

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) ha reconegut la trajectòria de Metges de Catalunya (MC) amb motiu del centenari de la seva fundació que tindrà lloc el proper mes de març. El sindicat ha estat guardonat com a institució sanitària amb una talla d’Antonius Musa, metge de l’emperador August a Tàrraco.

El secretari general de MC, Josep Maria Puig, ha recollit la distinció i ha destacat l’estret vincle entre Tarragona i l’organització, ja que va ser en aquesta històrica ciutat on va sorgir la idea de crear un sindicat de caire professional adreçat als facultatius catalans. Concretament, la llavor va sorgir en el III Congrés de Metges de Llengua Catalana, celebrat els dies 27, 28 i 29 de juny de 1919, al Teatre Principal de Tarragona, quan un grup de facultatius, liderat pel bacteriòleg Ramon Pla i Armengol, van acordar la creació d’una organització sindical per tractar de manera col·lectiva els aspectes d’índole laboral i retributiva de la professió mèdica. Transcorreguts nou mesos, el 27 de març de 1920, es va constituir formalment el Sindicat de Metges de Catalunya a l’Ateneu Empordanès de Barcelona.

MC mostra el seu agraïment al COMT i al seu president, Fernando Vizcarro, pel guardó i remarca l’extraordinària relació entre ambdues entitats. “El treball conjunt de col·legis i sindicat, actuant de la mà en la defensa dels drets professionals i laborals, és el millor camí per als metges”, ha afirmat Puig.