El sindicat impugna part de la convocatòria de places d'especialista de l'ICS

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) ha impugnat part de la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu especialista en els centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja que Sanitat ha establert la jornada laboral de tarda, complementada pel matí, per a dues places adscrites a la Ciutat Sanitària i Hospitalària de Bellvitge (Barcelona). Segons l'assessoria jurídica del SMC-CESM, aquest règim laboral infringeix la normativa vigent sobre la regulació del temps de treball. Actualment, el decret que regula el règim de jornada laboral del personal sanitari facultatiu vinculat als serveis hospitalaris gestionats per l'ICS (decret 381/1996, de 2 de desembre) estableix, amb caràcter general, el règim de jornada completa amb l'horari de 8:00 hores a 17:00 hores. Aquest horari que han de pactar "de mutu acord" la direcció de l'hospital, el responsable del servei i els facultatius, "no es pot realitzar sobre la base de preeminència de les tardes i ha de tenir en compte les necessitats assistencials i d'organització dels serveis de l'hospital". En el cas de les dues places de traumatologia i cirurgia ortopèdica de l'hospital de Bellvitge, aquests requisits legals no es compleixen, fet pel qual el sindicat ha decidit impugnar la convocatòria mitjançant la presentació d'un recurs d'alçada davant la conselleria de Sanitat.