El SMC-CESM considera que l'acabament de la reforma de l'Atenció Primària no resoldrà les deficiències del sistema

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) considera que la reforma de l'Atenció Primària no resoldrà les deficiències que arrossega el sistema, si no s’introdueixen factors correctors o, dit d’una altra manera, si no es fa "la reforma de la reforma".

El SMC-CESM coincideix, en línies generals, amb l'informe que el Síndic de Greuges de Catalunya, Anton Cañellas, ha presentat recentment al Parlament sobre la situació de l'Atenció Primària. Tot i així, el sindicat no creu que l’acabament de la reforma eradiqui els problemes que afecten negativament l’activitat del metge.

En aquest sentit, el secretari general del sindicat, Patricio Martínez, senyala que molts centres assistencials ja reformats continuen patint els efectes de la massificació de les consultes, de l’excés de burocratització i de la limitació del temps per visita, causes que van originar l’any 1985 la posada en marxa de la reforma.

Martínez afirma que "cal una reforma de la reforma" si es vol aturar el creixent procés de deshumanització de l’acte mèdic i si es vol preservar la qualitat assistencial que, "a hores d’ara, es manté, sobretot, gràcies a la professionalitat i a la bona praxi mèdica", afegeix.

Per aquest motiu, el Sindicat de Metges de Catalunya continua reclamant:

  • Un límit de 1.500 pacients per metge (en alguns Centres d'Atenció Primària, el facultatiu suporta contingents de 3.000 pacients).
  • Un temps mínim de 10 minuts per visita (la mitjana actual és de 5 minuts per visita).
  • Un màxim de 25 consultes diàries per metge (en alguns Centres d'Atenció Primària, s’estan programant fins a 60 visites diàries per metge).
  • Un augment de la plantilla de metges de capçalera.
  • Un accés directe a les proves diagnòstiques complementàries per tal d’escurçar els temps dels processos patològics.