El SMC-CESM denuncia l'augment de la precarietat laboral als hospitals catalans

La divisió d'Hospitals del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) denuncia la proliferació dels contractes precaris i dels contractes de substitució de guàrdies entre els facultatius perquè van en contra de la dignificació professional i deixa el metge indefens davant la direcció de l’hospital. El sindicat té previst elaborar un informe per destapar el nombre de professionals afectats per aquesta precarietat laboral i, posteriorment, presentar una protesta formal a l'Institut Català de la Salut (ICS) i a les patronals hospitalàries per exigir-los una solució. El SMC-CESM adverteix que moltes direccions d’hospitals ignoren les sentències judicials que els obliguen a pagar l’hora de guàrdia com hora laboral i no per mòduls, fet que els permet estalviar una important quantitat econòmica en detriment de la bona praxi mèdica. Aquesta circumstància s’agreuja quan el metge contractat per fer substitucions o reforços de guàrdia només es donat d’alta a la Seguretat Social els dies que treballa i no pas durant tot el període pel qual és contractat, amb els efecte negatius que això comporta per a futures prestacions de desocupació o de pensions.