El SMC-CESM estudia la possibilitat que el metge APD pugui recuperar alguna de les dues cotitzacions obligatòries fetes fins ara

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) està estudiant la possibilitat legal perquè el metge d'Assistència Pública Domiciliària (APD) pugui recuperar alguna de les dues cotitzacions obligatòries que ha fet fins ara -Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) o Seguretat Social-, ja que la Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social (Llei d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2001) preveu una única cotització a partir d'aquest any.