El SMC-CESM inicia un procés de descentralització amb l'aprovació dels nous estatuts

divendres, 15 juny, 2001

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) ha aprovat la redacció dels nous estatuts que suposen, entre d'altres novetats, la descentralització de l'estructura organitzativa en set assemblees territorials (Barcelona ciutat, Àrea Centre, Barcelonès Nord i Maresme, la Costa de Ponent, Girona, Lleida i Tarragona). Aquestes assemblees seran uns òrgans de gestió i de representació que agruparan els afiliats en atenció al domicili del seu lloc de treball. Els seus representants seran escollits pels afiliats de cada assemblea i el president elegit entrarà a formar part del comitè executiu del SMC-CESM. El nou text estatutari preveu, d'altra banda, la creació de divisions, segons les característiques del lloc de treball, que substituiran les actuals federacions. Així, la federació Hospitalària passarà a anomenar-se divisió d'àmbit Hospitalari; la federació Extrahospitalària, divisió d'àmbit d'Atenció Primària i la federació de Titulars i Rurals, divisió de Funcionaris. Aquestes divisions estaran representades en el comitè executiu del sindicat. Properament, el SMC-CESM farà arribar als seus afiliats una còpia dels nous estatuts i un imprès per actualitzar les dades d'afiliació.