El TSJC avala el pagament del complement d’atenció continuada sense arribar al mínim d’hores de guàrdia

Hospital Moisès Broggi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs presentat pel Consorci Sanitari Integral (CSI) que es negava a pagar a un facultatiu el complement d’atenció continuada (CAC) perquè, a causa d’una situació d’incapacitat temporal, no havia realitzat el 75% de les 499 hores de guàrdia anuals que fixa el conveni SISCAT per tenir dret a percebre la retribució.

En la seva sentència, la Sala Social del TSJC ha determinat que el recurs no s’hauria d’haver admès a tràmit i ha donat la raó al demandant, defensat pels serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC). Els magistrats han rebutjat l’argument de l’empresa que al·legava que es tractava d’un supòsit d’afectació general i, en conseqüència, s’havia de jutjar com un conflicte sobre els drets del conjunt de treballadors. El tribunal no ho creu així perquè no es dona cap de les circumstàncies que permetrien apreciar una afectació múltiple.

D’aquesta manera, el TSJC ha confirmat la sentència de primera instància que havia estat recorreguda pel CSI, la qual condemnava l’empresa a abonar el CAC perquè la reducció del nombre d’hores de guàrdies realitzades pel facultatiu es deu a una causa justificada: la suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.

Reclamació oberta
MC manté oberta la campanya de reclamació jurídica perquè els facultatius de la xarxa sanitària concertada que no han cobrat el CAC –total o parcialment– per les guàrdies de 2021 puguin exigir-ne la seva recuperació. Encara que no hagin realitzat el 75% de les 499 hores obligatòries de guàrdia anuals de presència física, tenen dret a percebre el complement els professionals mèdics que presten serveis a temps parcial o jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any.