Els sindicats de la mesa de negociació de la xarxa sanitària concertada presenten una plataforma conjunta de conveni

Presentació plataforma conjunta

Les organitzacions sindicals amb representació a la mesa de negociació del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Sindicat d’infermeria (SATSE) i Metges de Catalunya (MC), han presentat aquest dimecres una plataforma conjunta de conveni col·lectiu. Es tracta d’una proposta de negociació que recull les principals demandes laborals, professionals i retributives de les 50.000 treballadores i treballadors de la xarxa sanitària concertada.

En una tasca laboriosa i exhaustiva, els sindicats han elaborat un document que vol facilitar la negociació i la consecució dels objectius del diàleg social.

Després de la presentació de la plataforma unitària a les patronals del sector, la part social ha fet públic el següent comunicat: