Els sindicats no mèdics rebutgen la inclusió dels MIR en el cens electoral de l’ICS com reclama Metges de Catalunya

divendres, 18 març, 2011

Els sindicats no mèdics UGT, CCOO i CATAC han rebutjat la reclamació que ha fet Metges de Catalunya (MC) a les meses coordinadores de les eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS) del 22 i 23 de març, perquè s’incloguin els metges interns residents (MIR) en el cens electoral.

MC considera que “tots els treballadors de l’ICS –inclosos els MIR– tenen dret a participar en els processos electorals, tant com a electors com a elegibles, sense poder discriminar-los per raó de la naturalesa de la seva contractació”.

Per contra, els sindicats no mèdics s’hi han oposat i han vetat la participació dels metges en formació a les eleccions, tal com ja havien anunciat prèviament a la mesa sectorial de negociació.

Davant d’aquesta situació, la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball ha dictat un laude que desestima la petició de MC, al·legant que el personal amb contracte laboral especial no es pot incloure en el cens.

Tot i això, MC continuarà defensant els drets inherents dels MIR i estudia la possibilitat de convocar unes eleccions sindicals exclusives per a aquest col·lectiu.