Estat de la reclamació de la paga extra de desembre de 2012

Metges de Catalunya (MC) va iniciar el juny de 2013 la reclamació judicial per la supressió de la paga extra de desembre de 2012 als treballadors públics interposant demandes judicials a les quatre províncies catalanes amb la intenció de sol·licitar posteriorment l’extensió dels efectes, en cas que les sentències dels tribunals territorials fossin estimatòries.

Actualment hi ha una sentència favorable als jutjats de Girona, la resta de jutjats de capitals de província (Barcelona, Tarragona i Lleida) estan acordant o acordaran properament suspendre el procediment, a la espera que es resolgui la qüestió d'inconstitucionalitat presentada contra la mesura.

L’estratègia del sindicat continua sent la mateixa: no és necessari iniciar cap procediment fins que no es coneguin els resultats dels litigis oberts. Arribat aquest moment, MC en donarà la màxima difusió perquè els afiliats que vulguin puguin iniciar el tràmit pertinent.

No obstant això, l’organització informa que en cas d’haver presentat un recurs individual i disposar d’una resolució, l’interessat té dos mesos per interposar un recurs de tipus contenciós administratiu, si no es presenta en aquest període de temps el demandant perdrà l’opció de reclamar.