Fixats els serveis mínims per a la vaga de facultatius d'atenció primària de l'ICS convocada per MC

Serveis mínims

Un cop escoltades les dues parts, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims per a la vaga de facultatius d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) que Metges de Catalunya (MC) ha convocat per als dies 13, 14, 15, i 16 d’octubre.

Així, les urgències d’atenció primària funcionaran al 100% durant els quatre dies de vaga, mentre que la plantilla ordinària de facultatius del primer nivell assistencial serà del 25% en les dues primeres jornades i del 33% els dos dies d’aturada restants, per a totes les especialitats.

L'ICS ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que han de ser realitzats preferentment per professionals que no exerceixin el dret de vaga. Així mateix, cal que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació.

MC ha elaborat un full informatiu per resoldre els principals dubtes sobre els serveis mínims.