Inspecció de Treball requereix a l’ICS que compleixi la llei de prevenció de riscos laborals

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) exigeix a l’Institut Català de la Salut (ICS) que compleixi la llei de prevenció de riscos laborals i actuï davant els riscos psicosocials i ergonòmics detectats en el programa informàtic de gestió assistencial de les consultes d’atenció primària, conegut amb el nom d’e-CAP. La resolució de la ITC és conseqüència d’una denúncia efectuada per tres delegats de prevenció de Metges de Catalunya (MC) que, davant la passivitat de l’empresa pública a les reiterades demandes del sindicat, van traslladar a l’organisme les deficiències de disseny i funcionament de l’e-CAP, fent especial èmfasi en la sobrecàrrega mental dels facultatius i en les dificultats per oferir una assistència de qualitat amb el disseny actual del programa. Després d’un rigorós anàlisi, la ITC ha constatat els problemes de l’aplicació i requereix a l’ICS que resolgui els riscos psicosocials -identificats i reconeguts per la mateixa entitat- i que avaluï, en el termini de sis mesos, els riscos ergonòmics que la Inspecció ha pogut comprovar però que l’empresa encara no ha recollit.

Des de l’any 2013, MC ha demanat a la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals de l’ICS una solució per a les anomalies de l’e-CAP que "provoquen una pèrdua de temps extremadament valuós per a l’atenció dels pacients i generen estrès i angoixa als professionals". A més, ha reclamat millores en el disseny i la interacció dels usuaris amb el programa i ha sol·licitat que s’ofereixi formació continuada als treballadors sobre els canvis constants que s’hi apliquen. Malgrat això, l’empresa no ha atès les peticions de l’organització. Per aquest motiu, el juny de l’any passat MC va denunciar el cas davant la ITC, l’organisme que vetlla pel compliment de les normes legals en matèria laboral i del contingut normatiu dels convenis col·lectius.

L’avaluació de la ITC ha certificat que l’e-CAP sotmet els facultatius a un elevat grau d’exigència psicològica motivada pels pocs minuts que disposen per atendre els pacients i l’obligatorietat de dedicar gran part d’aquest temps a la introducció de dades en el programa. Una aplicació d’elevada complexitat que, a més, rep modificacions freqüents i pateix interrupcions i incidències regulars. L’ICS assegura que ha aplicat mesures per corregir els riscos psicosocials, com la renovació de les pantalles o la implementació d’un pla per millorar la formació que reben els treballadors i per simplificar el funcionament del programa. Tanmateix, la ITC ha comprovat que, a l’hora d’aplicar les possibles solucions, l’empresa no ha comptat amb els delegats de prevenció de riscos laborals, que no han participat en totes les reunions ni en el desenvolupament dels projectes de millora de l’e-CAP.

Pel que fa als riscos de tipus ergonòmic, relacionats amb la interacció dels facultatius amb el programa, l’informe de la Inspecció assenyala les mateixes deficiències identificades pels delegats de MC: excessius clics, multitud de colors per pantalla amb un ús excessiu del color vermell, disseny poc amigable, navegació poc intuïtiva (elevat nombre de pestanyes i subpestanyes, dificultat per accedir a la pantalla desitjada, informació confusa) i una organització canviant dels continguts que no permet la familiarització dels usuaris amb la plataforma.

Per bé que la ITC i el sindicat mèdic coincideixen en la detecció dels riscos ergonòmics inherents a l’e-CAP, l’ICS no ha dut a terme l’avaluació dels mateixos. Ara disposa de sis mesos per efectuar l’estudi per al qual ha de consultar prèviament als delegats de prevenció. Si l’empresa no compleix l’encàrrec, la ITC és competent per imposar sancions.