La campanya de reclamació del complement de continuïtat assistencial desperta l'interès dels facultatius

Campanya complement continuïtat assistencial

La campanya jurídica que ha posat en marxa Metges de Catalunya (MC) perquè els facultatius de l’Institut Català de la Salut (ICS) que presten serveis a entitats de la xarxa sanitària concertada percebin el complement retributiu de continuïtat assistencial està despertant l’interès del personal mèdic de l’empresa pública. Des del seu llançament el febrer passat, una trentena de professionals ha presentat la reclamació administrativa perquè l’ICS els aboni els imports deguts per cada dia treballat fora del propi centre els darrers quatre anys.

El III Acord de l’ICS, aprovat el novembre de 2023, fixa un import de 30 euros per dia, si el desplaçament és superior a 10 quilòmetres, 60 euros si és superior a 20 quilòmetres, i 90 euros si se sobrepassen els 30 quilòmetres. Però en els anys anteriors l’import era independent de la distància de desplaçament i es fixava un preu únic i superior per cada dia de treball fora del lloc habitual.

Així, tenint en compte que la reclamació inclou la suma dels imports pendents per cada dia treballat a una altra entitat en els darrers quatre anys, un metge que s’hagi desplaçat dos dies mensuals durant aquest període de temps pot arribar a reclamar més de 7.000 euros de compensació. 

Els facultatius interessats a presentar la reclamació s’han de posar en contacte amb MC a través del correu lex@metgesdecatalunya.cat.