La reclamació individual contra la integració obligatòria de contingent i zona ha de seguir el seu curs judicial, malgrat la suspensió cautelar del decret de l’ICS

La reclamació individual contra el procés d’integració obligatòria del facultatiu de contingent i zona ha de seguir el seu curs judicial, malgrat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspendre cautelarment el decret de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Així ho confirma l’Assessoria Jurídica de Metges de Catalunya (MC), davant de la confusió que ha generat la carta que l’ICS ha remès als metges afectats, en la qual comunica la suspensió de la integració amb efectes d’1 de juny.

Els serveis jurídics assenyalen que la resolució del TSJC és una mesura cautelar que, en cap cas, paralitza la reclamació individual. Per a qualsevol dubte, contacteu amb els advocats al telèfon 93 247 60 00.