Lleonart: "La recertificació s’haurà d’acompanyar d’un programa oficial de formació continuada del col·lectiu mèdic"

divendres, 11 juny, 2021
Xavier Lleonart

La recertificació o reacreditació de les competències dels professionals mèdics torna a estar sobre la taula de les autoritats sanitàries. El Ministeri de Sanitat està treballant en un projecte de Reial decret que inclou un procés obligatori d’avaluació de competències als especialistes en Medicina cada 10 anys. Al voltant d’aquesta qüestió, el secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha escrit un article d’opinió a Redacción Médica en què afirma que la recertificació no es pot implantar si no s’acompanya d’un programa oficial de formació continuada del col·lectiu mèdic. "Aquest sistema s’haurà de planificar, finançar i executar per part de les administracions públiques i els seus organismes reguladors, a diferència de l’externalització (o privatització) que s’ha donat fins ara, deixant l’activitat formativa en mans de la indústria farmacèutica".

Lleonart creu que la necessitat que els professionals mèdics actualitzin els seus coneixements és "innegable", però recorda que aquesta és una tasca habitual i sistemàtica dels facultatius, "sense que se sotmeti a un examen d’avaluació". Amb tot, per al mandatari del sindicat hi ha dos factors principals a tenir en compte a l’hora de plantejar una mesura com la recertificació.

En primer lloc, la formació que ofereix la sanitat pública als seus professionals, que qualifica com "anecdòtica", motiu pel qual els facultatius han de recórrer a la via privada. En aquest sentit, reclama que abans d’establir un mecanisme de reacreditació "es fixin les bases legals i econòmiques que garanteixin l’accés dels professionals a un sistema regulat de formació continuada, de qualitat i amb mitjans, organitzat i finançat per l’administració sanitària". Si no es fa d’aquesta manera, la recertificació és una mesura "irritant per al col·lectiu mèdic".

En segon lloc, Lleonart apunta al temps que els facultatius han de dedicar a la renovació dels seus coneixements, que majoritàriament es resta de la vida personal, ja que no es reconeix com a part de la jornada laboral. El paradigma d’aquesta situació es troba a la xarxa sanitària concertada, on els professionals només tenen dret a 20 hores de formació, segons el conveni col·lectiu del sector. "És evident que amb aquesta quantitat d’hores no es materialment possible adquirir els coneixements necessaris per sotmetre’s a un procés de recertificació".

Tot i això, la crítica més contundent que fa el secretari general de MC s’adreça als responsables polítics, els quals "s’haurien de preocupar de millorar les condicions laborals i retributives dels sanitaris" i "d’injectar els recursos imprescindibles al sistema públic de salut" abans que decretar la recertificació obligatòria dels facultatius.