Llistes definitives d’admesos i exclosos del concurs de trasllat de metges i farmacèutics APD

El Departament de Salut ha fet públiques les llistes definitives de participants admesos i exclosos del concurs de trasllat per a metges i farmacèutics d’Assistència Pública Domiciliària (APD) que es va convocar el passat mes de juny. Contra aquesta proposta definitiva, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant la consellera de Salut, en el termini d'un mes a comptar de l’endemà de l’exposició pública.