L’oferta de places de formació especialitzada a Catalunya és manté igual que l’any passat

dimarts, 22 setembre, 2015

El número de places de formació especialitzada pel sistema de residència que ofereixen els centres sanitaris de Catalunya aquest curs 2015-16 és pràcticament idèntic al de l’any passat. En total, la sanitat catalana disposa de 1.022 places formatives per a metges, farmacèutics, psicòlegs, químics, biòlegs i radiofísics, una plaça menys que en l’anterior convocatòria, segons l’ordre publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) per la qual s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a la formació sanitària especialitzada.

Catalunya continua sent la segona comunitat autònoma amb un major nombre de places de formació especialitzada per darrera de Madrid que n’ofereix 1.322, sense incloure-hi les d’infermeria. En el conjunt de tot l’Estat espanyol, l’oferta ha augmentat 132 places, fins a situar-se en 6.533 places formatives, el que representa un 2% més que el curs passat.

En xifres globals, medicina familiar i comunitària (281 places), pediatria (61 places) i anestesiologia i reanimació (54 places) són les especialitats que ofereixen més formació a Catalunya, com ja passava en l’anterior convocatòria. Fins i tot, en els dos primers casos guanyen places, dues i una, respectivament, mentre que anestesiologia és manté igual.

Les especialitats que registren un increment percentual més important a la sanitat catalana són angiologia i cirurgia vascular (+40%), cirurgia cardiovascular (+33,3%) i neurocirurgia (+33,3%). Per contra, les que perden més places són medicina nuclear (-33,3%), farmàcia hospitalària (-25%) i cirurgia plàstica i reparadora (-16,7%). Medicina del treball torna a tenir places de formació a Catalunya –en aquest cas una–, després de tres convocatòries consecutives sense oferir-ne cap.

Examen
Les proves selectives per accedir a les places de formació sanitària especialitzada es faran el dissabte 6 de febrer de 2016. El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s’ha obert aquest 21 de setembre i es tancarà el dia 30 del mateix mes.

Calendari complet de les proves selectives 2015-2016:

 • Termini de presentació de sol·licituds: Del 21 al 30 de setembre de 2015.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: A partir del 16 de novembre de 2015.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: A partir del 5 de gener de 2016.
 • Data de l'examen: Dissabte, 6 de febrer de 2016.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: A partir del 15 de febrer de 2016.
 • Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: Dies 16, 17 i 18 de febrer de 2016.
 • Reunió de les comissions qualificadores per resoldre les reclamacions que s’hagin presentat: 1 de març de 2016.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: A partir del 8 de març de 2016.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: A partir del 30 de març de 2016.
 • Actes d'assignació de places: A partir del 14 d'abril de 2016.
 • Termini per a la incorporació: Dies 26 i 27 de maig de 2016, ambdós inclosos.