L’última i renovada prova ECOE d’accés excepcional al títol de metge de família se celebrarà el 30 de març de 2014

L’últim examen clínic objectiu i estructurat (ECOE) per accedir de manera excepcional al títol de Medicina Familiar i Comunitària es farà el 30 de març de 2014 simultàniament a Barcelona, Madrid i Sevilla, segons ha fixat el Comitè Coordinador de la prova.

Prop de 3.000 candidats optaran a l’examen que tindrà una durada de quatre hores i un format “multiestació”, amb quatre tipus de formats d’avaluació diferents. Primer, l’examen constarà de 60 preguntes amb resposta d’elecció múltiple, amb o sense imatges associades. Després, els aspirants hauran de resoldre quatre casos clínics simulats, cadascun amb tres preguntes de resposta d’elecció múltiple. 

A més, també es plantejaran tres casos clínics amb qüestionaris de raonament clínic (script concordance test) i, finalment, tres simulacions escèniques virtuals, exposades mitjançant vídeos, sobre les quals s’avaluaran 100 ítems.

Per primera vegada, la prova substituirà les entrevistes amb pacients simulats (actors) i les preguntes orals per un qüestionari de resposta múltiple i vídeos de casos clínics, amb l’objectiu de reduir costos. 

Des de 2002, s’han celebrat set convocatòries, s’han citat 12.424 aspirants i s’han avaluat 9.377 candidats, dels quals 8.037 metges han accedit al títol d’especialista.

Aquestes proves possibiliten l’accés excepcional al títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària als llicenciats en Medicina que van acabar la seva formació a l’Estat espanyol abans de l’1 de gener de 1995, en compliment del que regula el Reial decret 1753/1998.