MC carrega contra les patronals per no voler abordar l’equiparació de les condicions laborals del SISCAT amb les del sector públic

“Volem millorar les nostres condicions de treball, evidentment equiparant-nos al sector públic i, el que és més important, a la resta d’Europa. És quan les patronals ens diuen que no poden pagar més, quan volem dignificar la retribució de l’hora treballada i, en conseqüència, demanem treballar menys”. Així d’explícit s’ha expressat aquest dimecres la delegació de Metges de Catalunya (MC) a la mesa de negociació del nou conveni col·lectiu del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT), davant la negativa de la part empresarial a discutir millores laborals per a la plantilla dels centres concertats.

La Unió Catalana d’Hospitals (UCH), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) no volen sentir a parlar dels empleats públics i ho han justificat amb l’argument que no totes les institucions sanitàries del SISCAT són empreses públiques, però el sindicat mèdic els ha replicat que qui va obrir aquest meló, “perquè aleshores sí que els interessava”, van ser les mateixes patronals, en vincular el règim de jornada i descansos del personal assistencial (grups professionals 1,2 i 3) a l’Estatut Marc que és més perjudicial per al col·lectiu.

Amb tot i això, els representants empresarials han insinuat que l’única intenció dels agents socials és aconseguir que la plantilla treballi menys i cobri més, una al·lusió que MC ha titllat d’“extemporània” i “insultant”. “L’immobilisme de les patronals i la seva posició és una manca de respecte cap al sobreesforç persistent que fa el personal per sustentar un sistema que fa aigües per tot arreu”, han afirmat els delegats de l’organització, que s’han mostrat inflexibles davant la reivindicació “justa i legítima” de dignificar les condicions laborals i retributives dels treballadors i les treballadores.

D’altra banda, les parts negociadores han tractat possibles avenços en el capítol de permisos i excedències. En aquest sentit, el sindicat ha demanat que el nou conveni prevegi una “reserva de lloc de treball” per a les excedències voluntàries i reguli algun tipus de “permís sense sou” de curta durada.