MC constitueix l’Agrupació de Psicòlegs amb l’objectiu d’enfortir la representació del col·lectiu en el sistema sanitari

Els psicòlegs afiliats a Metges de Catalunya (MC) han fet un pas endavant i s’han constituït en agrupació, amb l’objectiu principal de reforçar la representació dels interessos laborals i professionals del col·lectiu, i amplificar la seva veu en els diferents àmbits de negociació on participa el sindicat.

La necessitat d’aixoplugar la pluralitat de la professió en l’estructura organitzativa i l’amenaça de les patronals sanitàries de l’àmbit concertat de rebaixar la categoria professional dels psicòlegs, en el nou conveni laboral de sector que s’està negociant actualment, han accelerat la constitució de l’Agrupació de Psicòlegs.

“Ens fa molta il·lusió endegar aquest projecte i volem que hi hagi representats el màxim nombre de psicòlegs possible, tant si exerceixen a la sanitat pública, concertada o privada”, explica Xelo Casado, secretària de la nova agrupació i psicòloga clínica de l’Hospital Benito Menni, que juntament amb Anna Robert, també psicòloga clínica del mateix hospital; Ana Escanilla, neuropsicòloga del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; Alexis Andreu, psicòleg de l’Hospital d’Igualada, i M. José Miñano, psicòloga clínica del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, conformen la junta fundacional.

Una de les primeres tasques de l’agrupació serà crear diferents grups de treball per abordar, entre altres qüestions, l’encaix dels psicòlegs en l’àmbit de la salut, les relacions externes i de comunicació, i les negociacions del nou conveni de la sanitat concertada.

Els professionals psicòlegs interessats en contactar amb l’agrupació ho poden fer a través de l’adreça de correu electrònic agrupaciopsicolegsmc@metgesdecatalunya.cat.