MC demana avaluar la renovació de l’aire dels CAP per reduir el risc de transmissió de la Covid per aerosols

Aerosols

Metges de Catalunya (MC) ha demanat a la Junta de Personal de la Direcció d’Atenció Primària (DAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona que avaluï les consultes assistencials del territori per comprovar que la ventilació és adequada per garantir la renovació constant de l’aire. El sindicat ha fet aquesta petició un cop el Ministeri de Sanitat ha presentat el document tècnic de recomanacions i mesures de prevenció davant la transmissió del coronavirus per mitjà d’aerosols.

L’organització remarca que hi ha suficients evidències científiques que demostren la permanència de partícules en suspensió amb càrrega vírica que poden ser inhalades i provocar infeccions. Per aquest motiu, reclama a l’ICS que revisi que la taxa de ventilació dels CAP, ja sigui natural o mecànica, ofereix una circulació i qualitat de l’aire òptima, especialment en els espais en què es presta atenció a pacients amb sospita de contagi, als quals se’ls fa la prova diagnòstica.

MC ha obtingut el compromís de la DAP de Girona que ha assegurat que avaluarà els espais assistencials del territori per determinar les mesures necessàries que contribueixin a minimitzar els riscos de transmissió de la Covid per la via dels aerosols. El sindicat mèdic reclamarà que l’estudi es faci extensiu a totes les regions sanitàries catalanes per incrementar la seguretat de l’atenció en els CAP, tant per als pacients com per als professionals.