MC denuncia l’Hospital Sant Bernabé i l’ICS per incompliment de la llei de prevenció de riscos laborals

Metges de Catalunya (MC) ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i la gerència territorial Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) per infringir "greument" la normativa de riscos i salut laboral al centre d‘urgències d’atenció primària (CUAP), ubicat a les mateixes instal·lacions hospitalàries.

En concret, el sindicat afirma que l’espai assistencial per a les consultes d’urgència és molt reduït i estret, i, en alguns despatxos, no hi ha finestres i el botó d’avís per demanar ajuda està molt separat de la taula. A més, detecta deficiències en els dos boxs d’urgències del CUAP: un es tanca amb una cortina curta que no garanteix la confidencialitat de l’acte mèdic i l’altre no disposa del material suficient per a l’atenció, circumstància que obliga els facultatius a demanar “contínuament” el que necessiten al personal de l’hospital, “alentint l’assistència sanitària de forma innecessària”. 

D’altra banda, MC es queixa que la zona de descans i el menjador per al personal sanitari estan “molt allunyats” –dos pisos de diferència– de les consultes d’urgències. Aquesta distribució fa que els metges i les metgesses del CUAP es vegin forçats a fer servir les consultes també per descansar i menjar, atès que la localització d’aquests espais “és incompatible amb la celeritat en l’assistència que requereix el servei d’urgències”.

El sindicat recorda en la denúncia que ve notificant aquestes infraccions de la normativa de prevenció de riscos i salut laboral des de fa dos anys, tant a les juntes de personal com als comitès de seguretat i salut de la gerència territorial Catalunya Central de l’ICS, així com també a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de l’ICS, “sense obtenir resposta”.

En conseqüència, MC sosté que la part denunciada “ha incomplert el seu deure de protegir la seguretat i la salut laboral dels facultatius del CUAP Berga, tant pel que fa a la prevenció prèvia dels riscos com a les mesures de correcció que hauria d’haver implantat una vegada les persones treballadores li van comunicar, de forma reiterada i finalment per escrit, la precària situació en què es troben”.

Per aquest motiu, l’organització demana a la Inspecció de Treball que, d’una banda, actuï “amb la major celeritat i contundència possible” per instar les parts demandades a crear noves consultes d’urgències i adequar les ja existents, d’acord amb la normativa de prevenció de riscos i salut laboral, i, de l’altra, requereixi la ubicació de la zona de descans i del menjador a la mateixa planta on està emplaçat el CUAP.