MC gaudeix de bona salut econòmica i financera, segons l’auditoria preventiva presentada per la nova direcció

El nou equip directiu de Metges de Catalunya (MC), sorgit de les eleccions que van tenir lloc a principis de 2021, ha presentat els resultats d’una auditoria preventiva (due diligence en anglès) als compromissaris de l’organització que palesa l’òptima situació econòmica i financera de l’entitat, i el compliment precís de tota la normativa aplicable, amb una posada al dia de la informació i uns mecanismes de control irreprotxables.

D’aquesta manera, la direcció de MC ha acomplert el compromís electoral que havia adquirit amb l’afiliació i, durant una sessió extraordinària de l’Assemblea General de Compromissaris celebrada el 17 de novembre passat, ha exposat l’estat economicofinancer del sindicat, tal com ja havia fet prèviament als membres del Consell Executiu.

Un dels punts subratllats per l’auditoria és la necessitat d’ajustar millor la despesa de personal per evitar que aquesta pugui debilitar l’organització i frenar la seva modernització o alentir la creació de nous projectes. 

Fruït d’aquestes valoracions, la cúpula ja ha endegat un seguit de canvis, entre els quals destaca l’establiment d’un nou marc de relacions laborals i control d’activitat del personal treballador i l’augment de les inversions, amb especial dedicació a les noves tecnologies, així com l’externalització de la gestió laboral i econòmica a Sellarès Assessors i l’agrupament de tota l’activitat d’assessoria jurídica al Col·lectiu d’Assessorament i Defensa Jurídica AiDE.

La direcció sindical també ha presentat als compromissaris el resum de l’execució dels pressupostos de 2020 que s’ha aprovat per àmplia majoria. Uns comptes continuistes proposats per l’anterior equip directiu que s’han saldat amb un estalvi notable, com a conseqüència de les restriccions per la pandèmia. Les úniques despeses que s’han disparat han estat les vinculades amb l’adequació dels espais de treball de les oficines de MC a la COVID-19 i amb la potenciació del teletreball.