MC insta els diputats del Congrés a aprovar la proposició no de llei per al reconeixement del títol d’especialista als mesto

Metges de Catalunya (MC) demana als diputats del Congrés que formen part de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials que aprovin la proposició no llei que es debatrà i votarà aquest dimecres per buscar una sortida legal als 2.000 facultatius espanyols sense títol especialista oficial (mesto). El sindicat reclama que la cambra legislativa es posi mans a l’obra per solucionar un conflicte que s’arrossega com a conseqüència del desfasament entre el nombre de llicenciats en Medicina i l’oferta de places de formació especialitzada (MIR) que entre els anys 1980 i 2005 va deixar més de 55.000 metges sense plaça de resident.

Per trobar una sortida possible, el Grup Parlamentari Català (CiU) del Congrés dels Diputats ha presentat a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials una proposició no de llei per instar el Govern a adoptar les mesures necessàries que permetin accedir al títol d'especialista en diverses disciplines mèdiques als mesto. La proposició pren com a referència la nova directiva de qualificacions professionals de la Unió Europea, que l'Estat espanyol ha d'aplicar obligatòriament abans de gener de 2016. Aquesta directiva (2013/55) insta tots els Estats de la UE a reconèixer els títols d'especialistes atorgats a Itàlia, amb l’únic requisit que la petició de reconeixement vagi acompanyada d'un certificat del Govern italià que acrediti que el metge en qüestió ha exercit fefaentment l’especialitat durant almenys 10 anys consecutius.

Com MC, el Grup Parlamentari Català entén que el cas italià obre una via legal perquè el Govern central iniciï un procés extraordinari de titulació dels mesto espanyols. En cas contrari, es produiria la paradoxa que els mesto italians podrien exercir en la sanitat espanyola, mentre que els del propi país, amb experiència i formació reconeguda, es trobarien en situació de desigualtat.

El sindicat mèdic espera que la majoria dels diputats donin suport a aquesta proposició no de llei per resoldre la situació de "desemparament" en què es troben aquests facultatius, a la qual s’hi pot afegir la discriminació professional a què es veurien exposats en cas que l’Estat no reconegui els seus títols i sí ho faci als seus homòlegs italians. L’organització recorda que, tal com conclouen els juristes, la determinació de les condicions per al reconeixement de títols als mesto és una competència exclusiva del Govern, que no es veu obstaculitzada per cap normativa comunitària ni vulnera el dret fonamental a la igualtat respecte els metges especialistes que han seguit el sistema de residència.