MC no subscriu el document per al Pacte Nacional de la Salut perquè “perpetua” el model sanitari actual

Metges de Catalunya (MC) no s’adhereix a la proposta d’acords del document de bases que ha consensuat la Comissió per al Pacte Nacional de la Salut després de 14 sessions de treball, ja que considera que el text final “perpetua el model sanitari vigent i no planteja un nou sistema de futur que corregeixi les mancances actuals”, entre les quals la necessitat d’establir un “conveni mèdic” que reconegui l’especificitat del col·lectiu.

El sindicat argumenta, a més, que el plantejament de la comissió manté el “procés d’atomització” dels dispositius assistencials públics, “en lloc de simplificar l’estructura administrativa i unificar les empreses sanitàries adscrites al Servei Català de la Salut (CatSalut), per tal de reduir la hipertròfia existent de direccions i càrrecs gerencials”.

Així mateix, l’organització remarca que no pot avalar una proposta de futur mentre l’Administració aplica canvis que constitueixen “autèntiques reformes del sistema sense el consens social i professional”, com la creació d’un nou ens per gestionar els recursos sanitaris públics de Lleida, o devalua el paper protagonista del metge en l’assistència, mitjançant la “delegació de competències mèdiques” a altres professionals sanitaris.

D’altra banda, MC creu que el document d’acords final “no està prou avançat” com per tancar una proposta definitiva, que respongui “amb criteri suficient” l’encàrrec que va aprovar el Parlament el 28 de febrer de 2013, instant el Govern a elaborar les bases per a un nou sistema sanitari públic i universal que garanteixi la sostenibilitat en termes econòmics, de qualitat i d’equitat.

Debat
Durant la primera reunió de treball de la comissió, el sindicat ja va deixar clar que calia ampliar la participació mèdica en la gestió del sistema per “superar els errors del passat” i incorporar el coneixement mèdic a tots els nivells. En altres paraules, MC va demanar als representants del sector i dels grups polítics parlamentaris que el nou pacte no imités el model actual.

En posteriors sessions, l’organització va aconseguir frenar la inclusió de la reacreditació periòdica de la competència dels professionals sanitaris, com preveia el primer esborrany del document de bases del pacte, i va aconseguir fixar garanties perquè el futur sistema gaudeixi d’un finançament públic “suficient i sostenible”, en funció del nivell de riquesa del país i “fent convergir el nivell de despesa amb la dels països amb un producte interior brut (PIB) per càpita i un sistema sanitari similar”.

La Comissió per al Pacte Nacional de la Salut es va constituir el maig de l’any passat amb l’objectiu d’impulsar, promoure el consens i elaborar el document de bases del Pacte Nacional de la Salut, a partir de les aportacions dels grups parlamentaris i dels principals agents del sistema sanitari català com sindicats, patronals, institucions científiques, corporacions professionals sanitàries, organitzacions d’usuaris i  universitats.