MC obre el termini per reclamar el pagament de les guàrdies de 2014 a preu d'hora ordinària

El servei jurídic de Metges de Catalunya (MC) ha obert el termini perquè els facultatius de la xarxa sanitària concertada puguin reclamar que les jornades d’atenció continuada (guàrdies de presència) realitzades l’any 2014 siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària.

Amb la signatura de diferents pactes en el si dels centres durant l’any 2013 i amb l’establiment del I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), les patronals sanitàries s’obstinen a menystenir la professió mèdica negant-li els drets que els tribunals li han reconegut respecte al preu de l’hora de guàrdia mèdica.

Atenent a aquests drets, les persones interessades en interposar la reclamació poden posar-se en contacte amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat per rebre la informació sobre la documentació necessària per iniciar el procediment judicial. MC acceptarà sol·licituds fins al dia 20 de novembre.

El sindicat avisa que només podran presentar la reclamació els facultatius que en el seu centre de treball no s’hagi signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges amb jornades parcials i guàrdies.