MC participa en el procés de debat sobre la reforma horària amb la premissa de “cuidar els cuidadors”

Metges de Catalunya (MC) ha tancat la seva participació en la taula de sanitat per a la reforma horària, on ha intervingut juntament amb l’Administració, les patronals, els usuaris, els col·legis professionals i el sindicat d’infermeria, subratllant la importància de no haver exclòs d’aquest debat els treballadors de la salut i emfatitzant l’interès perquè els serveis sanitaris catalans se sumin a la nova cultura del temps, des dels principis de qualitat assistencial i promoció de la salut.

El sindicat ha defensat que la implantació dels horaris saludables a la xarxa sanitària vingui determinada no tant pel confort dels usuaris, sinó pels guanys en la salut de la població en general i dels treballadors sanitaris en particular amb la premissa de “cuidar els cuidadors”. Així mateix, ha interpel·lat les empreses perquè no utilitzin els canvis per retallar personal i ha demanat que aprofitin l’ocasió per implementar el teletreball, els espais de treball en comú i altres escenaris laborals no explorats suficientment com la medicina comunitària o l’atenció a domicili.

MC també ha destacat l’oportunitat que brinda la reforma horària per indagar i visualitzar els paràmetres de rendiment, eficàcia i eficiència no relacionats exclusivament amb el presentisme laboral, a fi de donar més valor a la feina pel seu procés i la seva productivitat, independentment del lloc on es dugui a terme.    

A més, ha sostingut que el benefici social de la reorganització dels horaris no ha de suposar una pèrdua de serveis sanitaris, així com tampoc una disminució ni de la qualitat assistencial ni de les prestacions que ofereix el sistema públic de salut. 

Finalment, l’organització ha vinculat la iniciativa de la reforma amb l’assoliment d’una major igualtat de gènere, ja que, com assenyala l’Institut Català de les Dones (ICD), l’avenç cap a la humanització dels horaris afavorirà la coresponsabilitat entre homes i dones, el colideratge a les empreses i a la societat, i la igualtat de condicions en el món laboral. 

Reunions de treball
MC ha participat en les tres reunions de treball de la taula de sanitat per a la reforma horària i ha exposat els seus arguments davant dels grups parlamentaris. D’aquestes sessions, n’ha sortit un informe que apunta que els serveis sanitaris impulsaran la reforma horària per afavorir uns horaris saludables, “sempre que es pugui garantir el compliment òptim del servei i el principi d’autonomia dels diferents centres, tenint en compte les diferents especialitats o particularitats”.  

Aquest document formarà part de la base de la jornada que tindrà lloc el proper 31 de març, al Palau de la Generalitat, sota el títol “Cap a un pacte nacional per a la reforma horària”, on es presentaran les conclusions finals de les diferents taules sectorials de debat (teixit productiu, educació, administració, comerç i consum, cultura i oci, mobilitat i salut) i del procés participatiu que el Govern, en col·laboració amb Iniciativa per a la Reforma Horària, ha dut a terme arreu del territori per escoltar la ciutadania i recollir les seves idees i propostes.

L’any 2015, el sindicat va reclamar a l’ICS que s’alineés amb el Govern en el projecte d’implantació d’horaris europeus i un any més tard l'organització es va adreçar als membres de la ponència conjunta creada al Parlament per avançar cap a una llei de la reforma horària, per remetre’ls la consideració que la jornada laboral continuada i concentrada durant el matí és la més “favorable” per al sistema sanitari públic.