MC rebutja el projecte de decret català de prescripció infermera apel·lant a la seguretat clínica

Metges de Catalunya (MC) expressa la seva oposició al decret que prepara el Govern per regular la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part del col·lectiu d’infermeria als centres de salut públics i privats, ja que no garanteix la seguretat clínica dels pacients, i anuncia que presentarà les esmenes oportunes quan l’executiu català l’aprovi, previsiblement, d’aquí a cinc o sis mesos.

El sindicat reitera per activa i per passiva que la indicació de qualsevol medicament, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, és “intrínseca a l’acte mèdic” i, com a tal, és “competència exclusiva del facultatiu”. En conseqüència, manté que “no hi pot haver prescripció sense diagnòstic, si es vol garantir la seguretat clínica de l’assistència” i subratlla que aquesta diagnosi és “exclusiva de la medicina”. 

A més, recorda que la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) fixa el diagnòstic i el tractament –inclòs el farmacològic– com a competències del metge, tot i que reconeix que la Llei de garanties i ús racional dels medicaments obre la via per a la indicació infermera de “determinats” medicaments, mitjançant l’aplicació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, i establint processos de formació específica acreditada per a aquests professionals.

MC considera, però, que el projecte de decret, presentat pel conseller de Salut, Antoni Comín el 30 de juny passat, no garanteix suficientment la formació farmacològica bàsica i específica de l’infermer, que, segons l’opinió del sindicat, hauria de ser “imprescindible” no només per a la indicació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, sinó també per als de lliure disposició.

Decret espanyol
El text, amb el qual està treballant el Departament de Salut, esquiva el polèmic decret estatal de prescripció infermera de 2015, que prohibeix al professional d’infermeria prescriure medicaments lligats a recepta. La normativa catalana preveu que els infermers puguin indicar l’ús de fàrmacs subjectes a prescripció mèdica dins del seu àmbit d’actuació amb una formació específica, mentre que serà suficient la formació de grau o títol homologat per prescriure productes sanitaris i medicaments no subjectes a prescripció mèdica.

L’anunci del projecte de decret català arriba dies després que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) deixés en suspens el desenvolupament de la prescripció infermera, fins que no s’assoleixi un acord definitiu al si del Foro de las Profesiones Sanitarias, la mesa de diàleg permanent entre metges, infermers i Ministeri de Sanitat.