MC rectifica: l’Hospital Plató no és una empresa sanitària amb ànim de lucre

Metges de Catalunya (MC) aclareix que la informació que el sindicat ha ofert durant els darrers 15 dies respecte a la condició d’empresa sanitària privada amb ànim de lucre de l’Hospital Plató no s’ajusta a la figura jurídica real del centre que, tal com recullen els seus Estatuts (article 6), es defineix com una fundació sense ànim de lucre l’objecte de la qual és l’activitat sanitària, la recerca científica i la docència en l’àmbit de la salut.

Així doncs, les declaracions de la vicepresidenta de MC, Teresa Fuentelsaz, que situaven l’Hospital Plató com un dels centres que es beneficien econòmicament de la recepció de pacients dels hospitals de l’ICS, són inexactes ja que es tracta d’un centre concertat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), integrat al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), que atén de forma habitual els pacients amb cobertura sanitària pública.

MC lamenta la confusió i demana disculpes a la plantilla de treballadors de l’Hospital Plató, que ha patit les mateixes retallades que la gran majoria de centres de la xarxa sanitària d’utilització pública, per la incomoditat que hagin pogut provocar aquestes afirmacions. L’organització ofereix tot el seu suport al personal facultatiu del centre i especialment als seus delegats sindicals en la defensa permanent dels drets laborals, professionals i socials dels metges.