MC s’adhereix a la Declaració de Bilbao que insta els governs i les administracions sanitàries a cuidar la salut física i mental del personal facultatiu

X Congrés Nacional del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME

Metges de Catalunya (MC) subscriu la declaració conjunta que han fet els 52 col·legis de metges d'Espanya, experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i representants de la professió mèdica d'Europa i Llatinoamèrica en el marc del X Congrés Nacional del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME) que s’ha celebrat a Bilbao entre els dies 9 i 11 de novembre.

El text recorda l’impacte “sense precedents” que ha suposat la pandèmia de COVID-19 per a la salut física i mental del personal facultatiu i reclama als governs i les administracions sanitàries el seu "ple suport, facilitant i garantint l'accés a iniciatives que emanen del mateix entorn professional, assegurant la confidencialitat, el finançament suficient, el treball col·laboratiu amb els gabinets de Salut Laboral i prevenció de riscos laborals, així com la seva inclusió a les polítiques de recursos humans i d’humanització de l’assistència sanitària".

De la mateixa manera, la ja coneguda com a ‘Declaració de Bilbao’ de la I Trobada Internacional del PAIME insta els sistemes sanitaris a promoure condicions de treball que disminueixin el risc de patir esgotament professional (burnout) i a ser sensibles a l’equilibri necessari entre la responsabilitat assistencial i la conciliació amb la vida personal i familiar. En aquest sentit, reclama que la millora de les condicions laborals s’orienti a posar límits a les hores de treball consecutives i totals, tot garantint el descans i la desconnexió dels professionals. L’objectiu últim és que les condicions de feina no posin en risc la seguretat dels pacients ni dels metges.

MC comparteix "plenament” l’anàlisi efectuat pels representants dels programes col·legials PAIME i s’afegeix a la crida perquè “cuidar els cuidadors" sigui una de les màximes de les administracions i les seves organitzacions sanitàries. Per fer-ho possible, el sindicat insisteix en la necessitat d’efectuar estudis periòdics de càrregues de treball per a totes les especialitats mèdiques, de manera que es puguin establir límits laborals saludables i dimensionar adequadament les plantilles mèdiques . Així mateix, MC demana que les unitats de salut laboral "guanyin protagonisme" en la definició d’estratègies i actuacions preventives, especialment pel que fa a la salut mental dels professionals.