MC signa el Pacte per a la Reforma Horària juntament amb més de 100 entitats i institucions catalanes

Metges de Catalunya (MC) ha rubricat aquest dilluns el seu compromís amb el Pacte per a la Reforma Horària, a fi d’assolir uns horaris saludables a la xarxa sanitària que reverteixin no tan sols en la salut de la població en general, sinó també en la dels professionals sanitaris sota la premissa de “cuidar els cuidadors”. La representant de MC a la taula de sanitat per a la reforma horària, Elisa de Frutos, ha signat aquest acord, acompanyada pel president i pel secretari general del sindicat, Jordi Cruz i Josep Maria Puig, respectivament, en un acte que s’ha celebrat al Palau de la Generalitat i que ha reunit els representants de les més de 100 entitats i institucions catalanes signatàries del text. 

L’organització ha defensat al llarg del procés participatiu que ha culminat amb el Pacte per a la Reforma Horària la necessitat que el sistema sanitari se sumi a la nova cultura del temps, des dels principis de qualitat assistencial i promoció de la salut, i, alhora, ha interpel·lat les empreses sanitàries perquè no utilitzin la implantació dels nous horaris per retallar personal ni serveis. 

L’acord proposa que la disponibilitat horària dels centres sanitaris “s’hauria d’harmonitzar amb els principis de la reforma horària, respectant l’accessibilitat de les persones usuàries, la qualitat del servei i uns horaris saludables per a les persones treballadores dels serveis sanitaris”. A més, assenyala que, en aquells centres on es presta atenció sanitària i que, en funció de les característiques d’aquesta sigui viable, es podrà establir un horari d’atenció al públic que respecti uns horaris també beneficiosos per als professionals.

Finalment, el pacte advoca per la implantació de “mesures de gestió de l’ordenació del temps de treball (horaris, jornades, descansos, borses d’hores, flexibilitat pactada, etc.) i d’e-treball on sigui possible, encaminades a afavorir un entorn de treball saludable”. Està previst que, en breu, es posi en marxa una prova pilot en diferents centres d’atenció primària (CAP) per conèixer l’impacte d’aquesta reforma horària en la qualitat del servei i en la satisfacció dels usuaris i professionals de la salut.

El Pacte per a la Reforma Horària, subscrit per un total de 110 organitzacions dels sectors de la salut, l’educació, el treball, la investigació, el comerç, la comunicació, l’esport, la cultura, l’oci i l’administració, ha de servir de guia per implementar, des d’ara i fins al 2025, una llarga bateria d’actuacions en tots els àmbits per “consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar”.