MC valora positivament la nova especialitat d'Urgències i demana a Salut "agilitat" per facilitar l'obtenció del títol als professionals acreditats

Urgències de l'Hospital de Viladecans

Metges de Catalunya (MC) mostra la seva satisfacció per la creació de la “llargament reivindicada” especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències, que ha rebut la llum verda definitiva a la darrera reunió del Consell de Ministres i s’ha fet oficial amb la publicació del reial decret al BOE d’aquest dimecres. El sindicat valora positivament l’establiment de la nova especialitat perquè “permetrà estructurar els coneixements i les competències dels professionals”, de manera que la formació serà “homogènia” i específica per a l’exercici de la medicina als dispositius d’atenció urgent i emergent. A més, a parer de MC, “pot contribuir a l’estabilització de les plantilles” d’aquests serveis, ja que seran l’àmbit exclusiu d’actuació dels nous especialistes. Així mateix, permetrà regularitzar la situació d’una part del personal facultatiu que des de fa temps treballa als serveis d’urgències sense una especialitat acreditada.

Amb tot, MC lamenta que la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat no hagi tingut en compte les al·legacions presentades pel sindicat al projecte de reial decret i exclogui l’experiència assistencial acumulada pels especialistes en medicina familiar i comunitària als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) a l’hora de sol·licitar l’accés extraordinari a la nova especialitat. El reial decret tampoc ha inclòs els CUAP com a àmbit d’actuació preferent dels futurs especialistes en Medicina d’Urgències i Emergències, i manté aquestes unitats sota la responsabilitat única dels metges de família.

De la mateixa manera, el sindicat posa de relleu la transcendència del decret per les seves implicacions en la modificació curricular d’altres especialitats, com Medicina Familiar i Comunitària, que compartirà un tronc formatiu comú amb la nova titulació però que també podrà ser ampliable a altres. A més, MC destaca que les disposicions addicionals del decret redefineixen la classificació de centres sanitaris, creant unes unitats assistencials inexistents fins ara com són les d’Atenció continuada en Atenció Primària (U.68), a les quals només hi podran exercir els metges i metgesses de família.

Agilitzar els processos d’acreditació
El reial decret també inclou un procediment extraordinari perquè els facultatius amb experiència acreditada en atenció urgent puguin obtenir el nou títol. D'una banda, la norma estableix un accés directe per a aquells facultatius especialistes o llicenciats abans de 1995 que acreditin almenys quatre anys de prestació de serveis a Urgències, dins dels set immediatament anteriors a l'entrada en vigor del reial decret. I de l’altra, els especialistes que acreditin un exercici professional entre dos i quatre anys, en els quatre anys immediatament anteriors a l'entrada en vigor de la norma, també podran accedir al nou títol, prèvia superació d'una prova pràctica.

Els residents actuals, i els futurs que finalitzin el MIR abans que surti la primera promoció d'especialistes en Medicina d'Urgències i Emergències, també hauran de superar la prova en cas que vulguin obtenir el nou títol.

Segons el Ministeri de Sanitat, prop de 9.000 metges podran assolir l'especialitat d'urgències per alguna d’aquestes vies. De fet, el mateix decret determina el calendari en què es podrà sol·licitar el reconeixement del títol, presentant l’acreditació homologada per la conselleria o departament de sanitat de les comunitats autònomes. La presentació de les sol·licituds es farà de manera esglaonada, segons el mes de naixement dels interessats. Així, els nascuts el mes de gener, els primers que poden demanar-ho, disposen de tres mesos des de la data de publicació del decret (2 de juliol de 2024) per presentar les sol·licituds.

És per això que el sindicat demana al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es coordini amb el ministeri per activar “amb agilitat” els mecanismes necessaris perquè les persones interessades puguin obtenir el certificat acreditatiu de l’experiència professional que permetrà sol·licitar l’accés extraordinari al títol d’especialista en Medicina d’Urgències i Emergències.