Metges de Catalunya no signa el nou acord sobre les condicions de treball del personal de l’Institut Català de la Salut

divendres, 21 juliol, 2006

Metges de Catalunya (MC) no ha signat el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè retalla els pactes consensuats amb el Departament de Salut en la sortida de la vaga d'aquesta primavera.

MC acusa l'ICS d'arraconar les demandes dels metges i de fer un acord a mida dels sindicats de classe no professionals afins al Govern que hipoteca les condicions laborals dels col·lectiu mèdic per als propers quatre anys.

L'organització subratlla que aquest nou pacte laboral (2007-2010) s'ha fet amb moltes presses -s'ha tancat en un mes, quan en realitat l'anterior conveni no expirava fins a finals d'any- perquè l'actual Govern tenia por de no poder-lo signar davant la incertesa de la convocatòria electoral de l'1 de novembre.

 • Homogeneïtzació
  Metges de Catalunya critica que l'acord no homogeneïtza les condicions laborals dels facultatius que treballen a l'ICS i, en aquest sentit, lamenta que la universalització de la carrera professional i de la productivitat variable per objectius assolits continuï essent una assignatura pendent de l'Administració.
 • Carrera professional
  L'acord limita, amb molts condicionants, l'accés del personal interí a la carrera professional i n'exclou el col·lectiu mèdic que treballa en els serveis d'urgència (SEU i SOU), així com els facultatius contractats específicament per a les urgències hospitalàries i el personal de contingent i zona.

  No reconeix ni el temps de treball exercit durant el procés de formació MIR, ni l'experiència prèvia en centres de la xarxa concertada per al càlcul de l'antiguitat a l'hora d'accedir als diferents nivells de carrera.
 • DPO
  L'acord exclou de la retribució variable per compliment d'objectius (DPO) els metges que treballen en els serveis d'urgència (SEU i SOU), els MIR, així com els contractats específicament per a les urgències hospitalàries i el personal de contingent i zona.
 • Mobilitat
  El nou conveni laboral permet que un metge pugui ser obligat a prestar serveis de manera conjunta en dos o més centres sanitaris, amb una compensació econòmica de 70 euros per dia d'actuació, inclosos els desplaçaments. La decisió la pren unilateralment la gerència de l'ICS amb el centre receptor del servei, sense negociació prèvia ni amb l'afectat, ni amb els sindicats.

  Per a MC, l'obligatorietat de la mobilitat geogràfica funcional és inacceptable i només pretén cobrir la nefasta planificació dels recursos humans del Departament de Salut, a costa de la sobreexplotació del metge.
 • Plantilles
  El text no detalla les mesures per adequar les plantilles mèdiques a l'increment de la demanda sanitària i garantir, així, un temps assistencial òptim per a cada patologia i urgència mèdica. S'oblida del compromís pactat en la sortida de la vaga, pel qual s'havia d'elaborar un estudi valoratiu de les càrregues de treball que servís per ajustar les plantilles de metges d'atenció primària en un termini màxim de dos anys.
 • Atenció continuada
  El sindicat rebutja que un metge d'atenció primària pugui ser requerit per fer un servei d'urgència en un àmbit territorial superior al lloc habitual de treball, és a dir, a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS).

  El nou acord laboral de l'ICS elimina el pagament proporcional de les guàrdies en les vacances i en les pagues extraordinàries, amb la consegüent pèrdua salarial per al metge.

  El preu de l'hora de guàrdia de les nits del dia 24 i 31 de desembre i dels dies 25 de desembre i 1 de gener s'incrementa un 50% per als metges, mentre que a la resta de col·lectius la gratificació especial s'augmenta un 100%.

  S'estableixen molts condicionants perquè el personal facultatiu major de 55 anys pugui deixar de fer guàrdies, a canvi de percebre un complement de 3.000 euros anuals.
 • Jornada laboral
  El conveni laboral de l'ICS 2007-2010 no trasllada d'una manera transparent la directiva europea que regula la jornada laboral i els descansos.

  No estén el complement de jornada completa als metges d'hospitals que fan una jornada laboral de 1.599 hores anuals.
 • Exclusivitat
  L'acord crea el complement de dedicació exclusiva de 4.000 euros anuals, quan a la resta d'autonomies es de 9.000 euros.