Metges de Catalunya renova els seus Estatuts: perspectiva de gènere, digitalització i una organització més flexible i funcional

Congrés Extraordinari de MC per a la reforma dels Estatuts del sindicat

Els afiliats i les afilades de Metges de Catalunya (MC) han aprovat aquest dimarts els nous Estatuts del sindicat en un Congrés Extraordinari celebrat a l’Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Per àmplia majoria —86% de vots a favor, 5% en contra i 9% d’abstencions— els membres de l’organització han ratificat la proposta estatutària presentada al Consell Executiu de MC el 5 de setembre de 2023, que va ser aprovada, en la seva versió definitiva, el 7 novembre de 2023 per part de l’òrgan de govern del sindicat.

A més d’exposar les modificacions introduïdes als Estatuts, durant el Congrés Extraordinari s’han presentat, debatut i sotmès a votació cinc esmenes plantejades per l’afiliació que van ser admeses pels serveis jurídics del sindicat, seguint el reglament definit per a la reforma estatutària. Quatre de les cinc esmenes presentades han estat aprovades i s’han incorporat al text definitiu que finalment ha rebut el vistiplau dels afiliats.

Novetats destacades
Els nous Estatuts de MC substitueixen els aprovats el febrer de 2008, per la qual cosa un dels principals requeriments de la reforma ha estat la incorporació de les solucions telemàtiques a la gestió organitzativa i funcional del sindicat. D’altra banda, el nou text estatutari amplia les modalitats d’afiliació a MC, de manera que el estudiants de Medicina i d’altres de graus de la branca de Ciències de Salut podran ser membres de l’organització abans d’obtenir el títol universitari. Així mateix, s’afegeix la categoria d’afiliats/des adherits/des, per a casos particular de professionals vinculats a MC però que no formen part dels col·lectius naturals d’afiliació, i la categoria d’afiliats/des de mèrit i de mèrit actiu, reservada per als facultatius jubilats que vulguin mantenir la seva pertinença al sindicat.

Els òrgans i càrrecs organitzatius també s’actualitzen. La direcció incorpora com a càrrec electe fix el secretari/ària d’acció sindical, i els secretaris/àries adjunts passen a denominar-se responsables d’àrea i el seu nomenament es realitza de manera mancomunada. La composició, les funcions i les dinàmiques de treball de diferents òrgans de gestió també han estat reformades, i el règim electoral intern ha incorporat mecanismes de flexibilitat, així com facilitats per a la participació dels afiliats en la governança de la institució.

Finalment, refermant la política d’igualtat i no discriminació de MC i el compromís de l’organització amb la inclusivitat i la lluita feminista, el nous Estatuts incorporen la perspectiva de gènere en el seu redactat. En aquest sentit, en el marc del Congrés Extraordinari, la Comissió d'Igualtat de MC ha presentat el Grup de treball feminista i la campanya reivindicativa del sindicat per al 8-M 2024.