Nova data del Congrés i les eleccions de Metges de Catalunya: 13 de gener de 2021

Congrés i eleccions 2021

El Consell Executiu de Metges de Catalunya (MC), reunit aquest dimarts, ha aprovat que el 5è Congrés del sindicat i les eleccions a la direcció i als càrrecs dels sis sectors professionals que conformen l’estructura de l’organització se celebrin el proper dia 13 de gener de 2021, primera data possible segons els criteris fixats pels estatuts de MC.

L’òrgan de govern del sindicat també ha ratificat els nomenaments de Carme Sánchez Ufarte, com a secretària d’acció sindical, i d’Àngels López, com a secretària d’acció jurídica, a proposta del secretari general, Josep Maria Puig.

Així mateix, MC ha manifestat el seu suport a la causa i els objectius de l’Agrupació d’Afectats per la Covid-19.