Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores per votar a les eleccions europees del 9-J

Eleccions europees 2024

El Departament d’Empresa i Treball ha fet pública l’Ordre EMT/112/2024, de 17 de maig, per la qual aquelles persones que hagin de treballar el pròxim diumenge, 9 de juny, dia de les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

Les empreses han de concedir entre dues i quatre hores als seus empleats, les quals depenen del temps de coincidència de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals. 

Taula hores de permís eleccions europees 9-J


La determinació del moment en què es poden fer servir les hores concedides per votar és potestat de l’empresa, la qual podrà demanar als seus treballadors i treballadores el justificant acreditatiu que expedeix la mateixa mesa electoral per demostrar que s’ha exercit el dret a vot i poder cobrar el salari del temps emprat per fer-ho.

D’altra banda, a les persones treballadores que acreditin la condició de membre d’una mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del 9-J. A més, tenen permís per absentar-se de la feina les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de les eleccions. Aquest permís es farà també extensiu a totes les persones que no treballin aquest diumenge, però que acreditin ser membres de mesa o interventors.

Pel que fa als empleats i empleades que siguin apoderats d’un partit i que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tindran un permís retribuït i no recuperable que cobrirà tota la jornada electoral. 

Així mateix, a les persones que hagin de treballar en el torn de nit del dia previ a les eleccions, l’empresa ha de facilitar, a petició de l’interessat o interessada, el canvi de torn perquè aquest pugui descansar la nit anterior als comicis.

Amb tot, Metges de Catalunya (MC) recorda als seus afiliats i afiliades que, en cas de trobar-se amb dificultats per exercir el dret de sufragi o topar-se amb la negativa de l’empresa a concedir-los el corresponent permís, poden contactar amb el sindicat per tal de reclamar per escrit, si s’escau, la negació de l’autorització.