Primeres demandes de MC a la taula d’harmonització: preu de la guàrdia MIR i mateixa jornada de treball a l'ICS i el SISCAT

Reunió de la taula d'harmonització

Metges de Catalunya (MC), representat per Jordi Cruz i Ana Roca, president i vicepresidenta de l’organització, ha assistit aquest dimecres a la reunió de constitució de la taula de treball per a l’harmonització de les condicions laborals i econòmiques dels professionals que presten serveis d’atenció a la salut a les entitats que conformen el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). El sindicat mèdic ha traslladat les seves primeres demandes de conciliació de les condicions de treball del personal facultatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) i dels centres de la xarxa sanitària concertada.

Així, MC ha demanat que el nou preu de l’hora de guàrdia dels metges adjunts, aprovat al III Conveni laboral del SISCAT, també es faci extensiu als residents dels centres concertats. De la mateixa manera, ha assenyalat que la retribució de l’atenció continuada també s’hauria d’igualar als MIR de l’ICS i de les empreses sanitàries amb conveni propi.

D’altra banda, MC ha plantejat altres mesures vinculades a les condicions laborals dels facultatius que al seu parer caldrà treballar a la taula d’harmonització. En aquest sentit, el sindicat ha apuntat a l’equiparació de la jornada ordinària i no ordinària de treball a tots els centres del SISCAT, així com l’accés equitatiu i la portabilitat de la carrera professional entre diferents empreses.

L’organització també ha traslladat la necessitat de definir propostes orientades a la disminució de la sobrecàrrega assistencial dels sanitaris, a la promoció i millora de la formació continuada, i a l’increment de la capacitat d’atracció i fidelització dels professionals del sistema sanitari públic. Les mesures, ha argumentat MC, "han d’oferir solucions a les dificultats del sistema per incorporar nous professionals".

Encara que MC hauria desitjat que la taula d’harmonització tingués capacitat executiva i no només de formulació de propostes adreçades als espais de negociació col·lectiva, espera que aquest nou òrgan pugui obtenir resultats a curt termini que reforcin la sanitat catalana com un únic sistema públic de salut, "sense greuges comparatius".