Reclamació del preu de l’hora de guàrdia de l’any 2017

Campanya guàrdies 2017

De l’1 de febrer al 30 de març, l’assessoria jurídica de Metges de Catalunya (MC) obre el període de recepció de sol·licituds per a la reclamació del preu de l’hora de guàrdia de l’any 2017. El personal facultatiu de la xarxa sanitària concertada que hi estigui interessat pot reclamar que les hores de guàrdia de presència realitzades l’any passat siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària de treball.

Les peticions perquè el sindicat interposi la reclamació jurídica s’han d’adreçar a lex@metgesdecatalunya.cat. És imprescindible que els interessats contactin amb el sindicat abans d’enviar qualsevol tipus de documentació per rebre informació precisa dels passos a seguir.

MC avisa que en les empreses en què s’hagi signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges amb jornades parcials i guàrdies, no es pot presentar la reclamació. De la mateixa manera, els facultatius que hagin interposat la demanda per les guàrdies a partir de l’any 2015 no han d’obrir un nou procediment. 

Tot i les diferents sentències del Tribunal Suprem que estableixen que el preu de l’hora de guàrdia mèdica ha de ser, com a mínim, el mateix preu de l’hora ordinària, les entitats sanitàries segueixen fent-ne cas omís i s’emparen en eI I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), subscrit al maig de 2015 entre les patronals, CCOO, UGT i SATSE, per negar-se a retribuir les guàrdies al preu legalment establert.