S’iguala el temps de cotització: treballar a mitja jornada equival a un dia sencer per al càlcul de la jubilació

Personal domèstic

Des del passat 1 d’octubre, el treball a temps parcial i temps complet s'equipara a efectes de còmput dels períodes cotitzats amb què es calculen les pensions de jubilació, incapacitat permanent i temporal, naixement o cura d'un menor, mort i supervivència. Això vol dir que cada dia treballat equival a un dia sencer cotitzat, independentment de les hores de feina que constin al contracte laboral. El nou criteri de càlcul també afecta els estudiants en pràctiques que, amb independència de la seva jornada de treball, també cotitzaran com a dies complets.

Amb la modificació de la llei de la Seguretat Social, publicada al BOE al març i que ara ha entrat en vigor, deixa de ser determinant el nombre d’hores treballades a l’hora de calcular els anys de vida laboral necessaris per accedir a la pensió de jubilació i a la resta de prestacions socials incloses a la reforma. Així, una persona que treballi vuit hores diàries cotitzarà el mateix que un empleat a mitja jornada, cosa que permetrà arribar abans al període cotitzat necessari per jubilar-se.

El govern espanyol pretén igualar d’aquesta manera els drets dels pensionistes i corregir la bretxa de gènere, ja que la majoria de les persones treballadores amb contractes parcials (més de 2 milions a l’Estat) són dones vinculades principalment als sectors del comerç i els serveis, i, sobretot, al personal domèstic, que fins ara es veien molt penalitzades per la seva ocupació a temps parcial.