Sindicats i patronal es reuniran el 27 de novembre per negociar el conveni XHUP

La mesa de negociació del conveni de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) es reunirà el 27 de novembre per intentar trobar una sortida als greuges que pateixen els 15.000 professionals dels centres concertats de Catalunya respecte als treballadors dels hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS). Després de quatre jornades de vaga i de diverses manifestacions arreu de Catalunya, la patronal -Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i Consorci Associació Patronal Sanitària (CAPS)- s'ha vist obligada a reprendre el diàleg amb els agents socials. Així, doncs, es desbloquegen unes negociacions que estaven aturades des de feia onze mesos. Els sindicats representats a la mesa de negociació de la XHUP, entre els quals hi ha l'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC), força majoritària, exigeixen l'acompliment dels punts següents:

  • L'equiparació de les condicions laborals dels treballadors de la XHUP amb els professionals dels centres hospitalaris de l'ICS. - La recuperació del poder adquisitiu amb un increment salarial del 5% per al 2001 i l'aplicació de l'IPC real per al 2002 i al 2003.
  • L'augment de les plantilles per tal de garantir una assistència sanitària de qualitat.
  • L'aplicació de la directiva europea 93/104 que, entre d'altres aspectes, obliga els hospitals a computar les guàrdies mèdiques de presència física dins la jornada laboral.
  • L'establiment d'un sistema d'incentivació i desenvolupament professional. Si no s'arriba a un acord després de la reunió, els sindicats podrien radicalitzar la seva postura i convocar noves mobilitzacions.