Situació crítica a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa: “Necessitem més recursos humans i materials per poder sobreviure als col·lapses”

L'hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia)

El personal sanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gestionat per la Fundació Althaia, ja no pot més. L'onada de grip, Covid i altres infeccions respiratòries de les darreres setmanes ha provocat un col·lapse assistencial a la gran majoria dels serveis d’urgències hospitalàries i centres d’atenció primària (CAP), i el centre manresà n’és un exemple. L’augment de les visites ha incrementat el temps d’espera dels pacients per ser atesos i ha provocat demores a l’hora de pujar-los a planta, entre altres efectes, ja que “no disposen dels recursos humans, materials i d’espai necessaris” per fer front a aquesta demanda.

Així ho manifesta el comitè d’empresa del centre, que fa mesos que reclama solucions a la problemàtica –que és habitual–, tot i que s’accentua i es fa encara més evident durant els mesos d’hivern. “És una situació previsible que es repeteix cada any, però no s’hi actua ni es proporcionen reforços en moments de molta pressió i, per tant, l’hospital no està a l'altura quan venen epidèmies”, la qual cosa “perjudica directament la seguretat de la població atesa”.

La delegada de Metges de Catalunya (MC) i cirurgiana a l’hospital, Mercè Güell, ho atribueix, en part, a la dificultat amb què es troben els centres sanitaris allunyats de la capital catalana a l’hora de contractar personal. “Com més lluny estem de Barcelona, més costa cobrir les places”, lamenta, ja que sosté que les noves generacions de facultatius i facultatives, un cop obtenen l’especialitat, prefereixen marxar a llocs més atractius, amb millors condicions i oportunitats en l'àmbit d’investigació. Per això, Güell proposa la creació d’un complement econòmic per distància per tal d’intentar incentivar a la gent a treballar als centres comarcals.

Malgrat que des del centre hospitalari asseguren que l’atenció està garantida per a tots els pacients, la qualitat d’aquesta només és possible gràcies al sobreesforç que fan els professionals. “Aquesta és una realitat que, per desgràcia, ve determinada per la manca de personal mèdic, de manera que cada vegada hi ha una major delegació de funcions cap al servei d’infermeria perquè no arribem a tot”, expressa la delegada sindical. Així mateix, a Althaia cada vegada costa més cobrir les baixes del personal, que també s’incrementen en l’època d’hivern atès que els virus afecten a tothom.

L’empresa insisteix, doncs, que necessita “més recursos humans i materials per poder sobreviure als col·lapses assistencials”, i reclama més personal, sobretot de reforç, per a les àrees que acostumen a estar més col·lapsades, com per exemple les d’urgències. “Dotar l’hospital dels recursos i el personal necessaris és imprescindible per al seu bon funcionament”, conclou Güell.