Treball commina l’ICS a complir la resolució que l’obliga a realitzar un estudi de càrregues de treball dels facultatius d’atenció primària

Estudi de càrrega de treball

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha dictat una resolució definitiva que obliga l’Institut Català de la Salut (ICS) a complir els requeriments que la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), a instàncies de Metges de Catalunya (MC),va formular el passat mes de maig a l’entitat, referits a l’adopció de mesures per prevenir els riscos per a la salut dels professionals derivats de la sobrecàrrega de treball que pateixen els facultatius d’atenció primària de la sanitat pública.

L’ICS disposava aleshores de dos mesos per realitzar un estudi de càrregues de treball per avaluar com es podia reduir la pressió assistencial dels metges. L’empresa, però, va presentar un escrit d’al·legacions al dictamen de la ITC en què qüestionava les competències de l’organisme per fer aquesta demanda. La resposta a les al·legacions per part de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball ha confirmat la validesa dels requeriments de la ITC i ha resolt, amb caràcter definitiu, que l’ICS ha de complir l’encàrrec i adoptar les mesures correctores en matèria de prevenció segons l’avaluació de riscos psicosocials efectuada per la mateixa entitat, que ha de ser necessàriament actualitzada.

Així doncs, novament en el termini de dos mesos, l’ICS ha de dur a terme l’estudi de càrregues de treball del personal facultatiu d’atenció primària. A més, ha d’implementar mesures per millorar la conciliació de la vida personal i laboral, orientades a minimitzar l’impacte dels horaris lliscants i les jornades partides, i a resoldre la problemàtica de l’absència de substitucions i cobertures de personal. D’altra banda, la ITC també insta l’empresa a prendre mesures per reorganitzar les visites assistencials derivades de la introducció de recursos tecnològics a les consultes que s’afegeixen a les visites ordinàries.

Els requeriments de la ITC es produeixen en resposta a la denúncia efectuada per MC arran de l’incompliment d’un dels punts del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat referit a la reducció progressiva del número de targetes individuals sanitàries (TIS) assignades als metges de família i pediatres.

D’altra banda, l’ICS també ha de donar resposta a un altre requeriment de la ITC relacionat amb una denúncia del sindicat mèdic sobre els riscos psicosocials i ergonòmics vinculats al programa informàtic ‘e-CAP’ que s’utilitza a les consultes mèdiques. A principis de maig, l’òrgan va exigir a l’entitat sanitària l’elaboració d’un estudi de solucions de la mà dels delegats de prevenció per al qual disposava d’un termini de sis mesos.